DMS

„Znajduj zamiast szukać“

    Telefony, wiadomości e-mail, listy i faksy
       – wszystko jest zintegrowane w jednym systemie.

ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Integracja zamiast rozwiązań jednostkowych
Największym wyzwaniem dla firm jest w dzisiejszych czasach realizacja coraz bardziej kompleksowych procesów. Niejednolite rozwiązania muszą sprostać rosnącym wymaganiom, co najczęściej prowadzi do problemów z komunikacją między systemami oraz zbędnym nakładem czasu i energii. Zazwyczaj brakuje również w firmie osoby do kontaktów w kwestii optymalizacji procesów i oprogramowania dla biznesu.

Dokładnie w tym miejscu znajduje zastosowanie filozofia firmy GSD Software®. W celu całkowitej optymalizacji procesów, GSD oferuje wszystkie niezbędne rozwiązania z jednego źródła. Nasze motto brzmi: Integracja zamiast rozwiązań jednostkowych!