Produkt > FIBUframe

"Kompletne dokumentowanie procesów biznesowych...
stała kontrola i zachowanie rozeznania"

 

FIBUframe – Kompleksowe zarządzanie finansami

Oferowane przez firmę GSD elastyczne rozwiązanie FIBUframe umożliwia księgowanie środków trwałych oraz dokumentowanie działalności firmy w sposób kompletny, systematyczny i chronologiczny.

Korzyści:

  • Kompletne informacje finansowe
  • Systematyczny monitoring przychodów i rozchodów
  • Księgowanie, dokumentacja i kontrola w jednym systemie
  • Możliwości elastycznego dopasowywania
  • Przejrzystość transakcji handlowych

 

Obszerny zestaw funkcji rachunków kosztów i zysków oraz budżetowania powoduje, że system od GSD staje się centrum precyzyjnej kontroli finansów. FIBUframe wraz z przynależnymi modułami będzie dla Państwa wsparciem w następujących obszarach:

  • Rachunek kosztów
  • Księgowość finansowa
  • Księgowanie wierzytelności
  • Księgowanie zobowiązań
  • Prace zakończeniowe

Bilans elektroniczny
W celu optymalnego wspierania Państwa w postępowaniu zgodnie z przepisami dotyczącymi elektronicznego bilansu, firma GSD opracowała interfejs produktu eBilanz-KIT firmy Avendata. eBilanz-KIT, jako produkt partnerski, umożliwia w sposób efektywny i nieskomplikowany wypełnianie wszystkich obowiązków związanych z zarządzaniem finansami. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://www.ebilanz-kit.de/

Współdziałanie z  DATAframe
Dzięki współpracy FIBUframe z rozwiązaniem DATAframe do kontroli i raportowania od firmy GSD, mają Państwo możliwość generowania obszernych analiz wskaźników przedsiębiorstwa. Ułatwia to odpowiednio wczesne rozpoznawanie, a później również obserwację trendów w rozwoju przedsiębiorstwa.