Statistik

   Błyskawiczne rozpoznawanie
              zależności oraz ... 

              ... podejmowanie trafnych decyzji

Systemy zewnętrzne / Data Warehouse

Systemy zewnętrzne
Oprogramowanie Business Intelligence oddaje Państwu do dyspozycji przydatne i czyste dane. Mogą one być pozyskiwane zarówno z systemów zewnętrznych, jak i z dotychczasowych systemów wewnętrznych przedsiębiorstwa  (np. ERP / WWS, FIBU). Następnie są one importowane do Data Warehouse.

Data Warehouse / centralny zbiór danych
Centralna baza danych Data Warehouse 32-Bit Client-Server zapewnia podstawę do tworzenia ewaluacji za pomocą Reporting Tool od firmy GSD. Dzięki swojej przejrzystej strukturze spełnia ona wszelkie warunki niezbędne do logicznego i inteligentnego tworzenia raportów. Wszystkie dane są aktualizowane całkowicie automatycznie, z wykorzystaniem różnych źródeł.