Statistik

   Błyskawiczne rozpoznawanie
              zależności oraz ... 

              ... podejmowanie trafnych decyzji

Ewaluacje / Raportowanie: Ewaluacje według Państwa indywidualnych kryteriów

Kolejnym krokiem na drodze do efektywnego podejmowania decyzji jest przygotowanie pozyskanych danych oraz utworzenia na ich podstawie indywidualnych raportów. Uprawnienia dostępu przydzielane są odpowiednio każdemu użytkownikowi lub grupie użytkowników przez administratora systemu. Każdy dział może dowolnie definiować swoje informacje w odpowiednim dla siebie zbiorze danych. Użytkownik decyduje, które dane z którego systemu powinny zostać zintegrowane, np. działy sprzedaży, marketingu, księgowości, magazynowy i dystrybucyjny będą wspierane poprzez różnego rodzaju ewaluacje.

Główne funkcje sprawozdawcze i ewaluacyjne rozwiązania proponowanego przez firmę GSD

  • Definicja wskaźników gospodarczych – dla zdefiniowania czynników prowadzących do sukcesu przedsiębiorstwa
  • Analiza danych – dla jeszcze szybszego i pewniejszego podejmowania decyzji, np. funkcja sygnalizatora w celu informowania o przekroczeniu lub nie osiągnięciu wartości progowej
  • Sprawozdania/Raporty – jako strategiczne wsparcie

Sprawozdawczość: Indywidualne tworzenie raportów
Udostępniamy Państwu wybór różnych możliwości zaprezentowania ewaluacji, tak aby można było pozyskać istotne i cenne dla przedsiębiorstwa informacje. W tym celu stosujemy różne metody, poczynając od prostych kalkulacji, aż po rozbudowane graficznie ewaluacje najróżniejszych wskaźników.

Rozwiązanie BI od firmy GSD oferuje dodatkowo inne formy analizy, które mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika.

Sortowanie danych przedsiębiorstwa ze względu na różne kryteria, kombinacje okresów, regiony sprzedaży i/lub produkcji pozwala na generowanie analiz i raportów.