Groupware

      „Koordynuj zadania
          i współpracuj wydajniej!“

Kooperacja:
wydajniejsza praca w grupie

Współpraca zespołu, który dąży do wspólnego celu staje się efektywniejsza dzięki inteligentnym funkcjom wspierającym kooperację w firmie. Odpowiednie narzędzia będą dla Państwa wsparciem w codziennej pracy nad projektami, przy edycji dokumentów oraz w wewnętrznej komunikacji.

Pracuj wydajniej: Zarówno wewnątrz firmy jak i poza nią!  
Proponowane przez firmę GSD rozwiązanie zapewnia doskonałą podstawę, zarówno dla wewnętrznej, jak i zewnętrznej współpracy. Służymy wsparciem przy projektach różnej wielkości, zaczynając od tych związanych z rozwojem oprogramowania, a kończąc na projektach budowlanych! Wspólne opracowywanie dokumentów przy pomocy różnorodnych metadanych również niesie ze sobą szereg korzyści.

Dodatkową zaletą jest różnorodność harmonijnych funkcji, która ułatwia użytkownikowi codzienną pracę.

Główne funkcje usprawniające wewnętrzną kooperację::

  • wspólne opracowywanie projektów
  • zintegrowane zarządzanie dokumentami
  • zarządzanie wiedzą
  • wspólne opracowywanie dokumentów dzięki funkcjonalności procesu
  • wspólne opracowywanie dokumentów dzięki możliwości korzystania z adnotacji i innych metadanych
  • możliwość mobilnego korzystania z platformy pracy grupowej przez smartfon i tablet