ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Oprogramowanie do planowania i zarządzania produkcją

Oprogramowanie GSD oferuje szeroki zakres możliwości optymalizacji procesów w zakresie planowania i zarządzania produkcją. Optymalna wydajność maszyn, krótki cykl produkcyjny, a co za tym idzie pełna gotowość dostaw do klienta, to cele znajdujące się w zasięgu ręki – wystarczy wdrożyć oprogramowanie GSD do zarządzania produkcją.

Spełnianie zróżnicowanych wymogów produkcji

Oprogramowanie do zarządzania produkcją od firmy GSD spełnia wszystkie wymagania stawiane przez proces produkcyjny, dla wszystkich jego rodzajów - od produkcji jednostkowej, przez seryjną, aż po produkcję wariantową. Umożliwia również zaplanowanie produkcji na zamówienie indywidualne klienta lub na magazyn. W zależności od typu produkcji możliwe do zdefiniowania są właściwe typy dowodów. System wylicza także i proponuje najpóźniejszy możliwy termin rozpoczęcia produkcji. Na potrzeby produkcji ubocznej do Państwa dyspozycji jest również tzw. “Lista specyfikacyjna - rozbiorowa”.

Funkcje produkcyjne wspierane przez rozwiązanie GSD:

  • Produkcja jednostkowa
  • Produkcja seryjna
  • Produkcja wariantowa
  • Produkcja na zamówienie indywidualne klienta lub na magazyn
  • Zdefiniowanie różnego rodzaju dowodów dla produkcji
  • Rezerwacje działu produkcji
  • Produkcja uboczna / „Lista specyfikacyjna-rozbiorowa”
  • Produkcja zewnętrzna (Outsourcing)
  • Graficzne wsparcie procesów planowania produkcji (CRP)
  • Przejrzystość przebiegu procesu produkcji i zmian stanów magazynowych

 

CRP
W celu wsparcia procesów decyzyjnych, nasze oprogramowanie posiada funkcję graficznego planowania zdolności produkcyjnych. Lista wszystkich zasobów przedsiębiorstwa umożliwia przejrzyste zarządzanie surowcami, półproduktami, maszynami oraz narzędziami. Ewidencja danych przedsiębiorstwa staje się zaś kompletna, dzięki terminalowi rejestracji czasu pracy.

Widok dyspozycji / Przebiegu procesu produkcji
Dzięki indywidualnie dostosowanym maskom system w przejrzysty sposób ilustruje przebieg procesu produkcyjnego oraz udostępnia do wglądu, w dowolnym momencie, zmiany stanów magazynowych.