ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Oprogramowanie ERP – gospodarka towarowa, planowanie i zarządzanie produkcją

Dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych priorytetem jest wydajność, która pozwala utrzymać konkurencję na dystans. Planowanie produkcji we właściwy sposób i optymalizacja czasu to coś, co wyróżnia wybitnego usługodawcę.

Systemy ERP tworzą niezbędne warunki do osiągnięcia długofalowego sukcesu, jakim jest zdobycie przewagi w pokonywaniu logistycznych i produkcyjno-technicznych wyzwań dnia powszedniego. Nowoczesne rozwiązanie ERP jest wsparciem w następujących obszarach:

 

Elastyczne oprogramowanie ERP od firmy GSD

Rozwiązanie ERP od firmy GSD pozwoli na szybkie i pewne działanie, oszczędność czasu i pieniędzy w codziennej pracy oraz optymalizację zakrojonych na szeroką skalę procesów biznesowych.

Enterprise Resource Planning
Zwrot „Enterprise Resource Planning“ (w skrócie ERP) określa efektywne zarządzanie całością zasobów przedsiębiorstwa np. zarządzanie zasobami ludzkimi lub finansowymi. Dzięki systemom ERP można lepiej wykorzystać zasoby firmy oraz sprawniej zarządzać produkcją i gospodarką towarową.

Korzyści dla firmy:

  • Optymalne zarządzanie zakupami i sprzedażą
  • Wydajna i elastyczna produkcja
  • Wyeliminowanie „wąskich gardeł“ i obniżanie kosztów
  • Przejrzysty widok stanów magazynowych
  • Planowanie zapasów

 

Integracja ERP i CRM

Korzystając z oprogramowania firmy GSD można łatwo zintegrować CRM i system ERP. To pozwoli jeszcze bardziej zoptymalizować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.