Buchhaltung

Dokumentowanie działalności
       biznesowej ...

                        ... oraz stałe utrzymywanie kontroli

Oprogramowanie Fibu

Aby utrzymać się na prężnym i dynamicznym rynku oraz zapewnić sobie zdecydowaną przewagę nad firmami konkurencyjnymi, każde przedsiębiorstwo potrzebuje błyskawicznego dostępu do aktualnych danych. Tylko dostęp do aktualnych danych finansowych pozwoli na wczesne rozpoznanie ryzyka oraz bezpieczne podjęcie działania.

Kompletność informacji

Dzięki kompletnym informacjom o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zyskujecie Państwo możliwość wydajnego prowadzenia księgowości finansowej oraz solidną podstawę dla efektywnego kontrolingu finansowego. Rozwiązanie FIBU od GSD jest elastycznym narzędziem, które całkowicie wspiera indywidualne procesy biznesowe w każdym przedsiębiorstwie.

Wsparcie dla księgowości finansowej
Rozwiązanie od firmy GSD oferuje wsparcie w zarządzaniu finansami, księgowaniu zobowiązań i należności, w rachunku kosztów oraz pracach końcowych.

 

Korzyści:

 • Systematyczne, chronologiczne i kompletne dokumentowanie operacji gospodarczych
 • Bezpieczne podejmowanie działań na podstawie precyzyjnych informacji finansowych
 • Podgląd wszystkich kont i pozycji
 • Tworzenie ewaluacji za naciśnięciem jednego klawisza
 • Możliwość elastycznego dostosowania interfejsów i formularzy

 

 

Księgowość finansowa

 • Księgowość główna wraz z obszernymi funkcjami i szablonami księgowymi m.in. księgowania okresowe, konta w walucie obcej
 • Wielostronicowe możliwości ewaluacji
 • Zgłoszenia urzędowe: Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, Deklaracja na podatek dla towarów i usług
 • Obszerne możliwości zarządzania uprawnieniami użytkowników
 • Import wyciągów bankowych w różnych formatach wraz z funkcją nauki
 • Import awiza z funkcją kompensaty

Księgowanie zobowiązań

 • Księgowanie faktur przychodzących w zoptymalizowanym szablonie księgowym
 • Dyspozycje płatności i ich realizacja (Sepa, płatności zagraniczne)
 • Wyciągi bankowe
 • Zestawienia nierozliczonych pozycji umożliwiające kontrolę terminów płatności oraz analizę

Księgowanie należności

 • Ewidencja faktur wychodzących w zoptymalizowanym szablonie księgowym
 • Monity
 • Płatności
 • Wyciągi z konta
 • Zestawienia nierozliczonych pozycji umożliwiające kontrolę terminów płatności oraz analizę

Rachunek kosztów

 • Kalkulacja kosztów według typów
 • Kalkulacja kosztów według miejsca ich powstawania
 • Kalkulacja kosztów według nośnika kosztów
 • Alokacja kosztów – (Add-on)

Prace zakończeniowe

 • Zamknięcie miesiąca/roku
 • Niezależne księgowanie zamknięć roku/miesiąca przez zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Możliwości rozszerzenia

 • Konsolidacja
 • Mastermandant dla kont Księgi głównej oraz danych stałych
 • Analiza wskaźników