Buchhaltung

Dokumentowanie działalności
       biznesowej ...

                        ... oraz stałe utrzymywanie kontroli

Księgowość środków trwałych

Księgowość środków trwałych stanowi część księgowości, która zajmuje się ewidencją i zarządzaniem zakładowymi środkami trwałymi. Do jej najważniejszych zadań należy księgowanie przyjęcia, likwidacji środków trwałych, przeksięgowania i odpisy amortyzacyjne oraz sporządzanie zamknięcia miesiąca oraz roku a także sporządzanie inwentaryzacji środków trwałych.

Oprogramowanie do księgowania środków trwałych od GSD
Rejestruj dobra gospodarcze w komfortowy sposób. Rozwiązanie od firmy GSD wspiera realizację zadań związanych z księgowością środków trwałych, pomaga zachować bieżącą orientację oraz przekazuje istotne informacje do księgowości finansowej! Można rozpocząć profesjonalne i zgodne z prawem zarządzanie środkami trwałymi przedsiębiorstwa!

Korzyści:

 • Ewidencja dóbr gospodarczych
 • Optymalizacja rachunkowych procesów przedsiębiorstwa
 • Przejrzystość majątku trwałego
 • Przekazywanie istotnych danych do księgowości finansowej
 • Zwiększanie bezpieczeństwa prawnego

Funkcje wspierające księgowość środków trwałych:

 • Księgowanie przyjęcia, likwidacji środków trwałych, przeksięgowania i odpisy amortyzacyjne
 • Przekazanie operacji gospodarczych do księgowości finansowej
 • Zakończenia miesiąca, roku
 • Inwentaryzacja środków trwałych
 • Lista aktywów
 • Wykaz zmian wartości środków trwałych
 • Przyjęcie i likwidacja środków trwałych - podgląd
 • Odpis amortyzacyjny - podgląd