Interesujące tematy IT

XRM – udoskonalenie klasycznego Customer Relationship Managements

Każde przedsiębiorstwo stara się utrzymywać relacje z różnymi partnerami biznesowymi . Oprócz klientów, zaliczamy do nich np. dostawców, media, urzędy publiczne, banki oraz organizacje użyteczności publicznej. Pozytywne ukształtowanie tych relacji może Państwu pomóc stworzyć ogromną przewagę nad firmami konkurencyjnymi. W związku z tym literka „C” w CRM, oznaczająca klienta (Customer) została zastąpiona przez  literkę „X”. „X” oznacza wszystkie rodzaje partnerów biznesowych przedsiębiorstwa. XRM ogniskuje nie tylko klasyczne procesy CRM, lecz odnosi się między innymi do szeroko rozumianych relacji wymiany w zarządzaniu dostawcami (Supplier Relationship Management) oraz do współpracy z mediami lub firmami spedycyjnymi. 

XRM

Zintegrowany zestaw rozwiązań do wielowymiarowego zarządzania relacjami od firmy GSD.

Dzięki rozwiązaniu XRM od firmy  GSD Software® możliwe jest nawiązywanie oraz długofalowe utrzymywanie relacji ze wszystkimi rodzajami partnerów biznesowych. DMS oraz platforma DOCUframe wraz z funkcjonalnościami CRM tworzą podstawę integracji XRM. Procesy XRM odwołują się do znanych już struktur oraz procesów ze świata rozwiąząń CRM. Przy pomocy rozwiązania XRM od firmy GSD można za naciśnięciem jednego klawisza sporządzać, edytować, przesyłać dalej oraz bezpiecznie archiwizować wszystkie dokumenty w odniesieniu do partnerów biznesowych

 

Enterprise Resource Planning (ERP) i integracja XRM

Nawet procesy biznesowe obejmujące wiele działów mogą być opracowywane wydajniej. Baza danych ERP używana jest w celu indywidualnego nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju partnerami biznesowymi. Dane są synchronizowane dwukierunkowo między ERP i XRM / systemem CRM. Kompletna integracja idei XRM zapewni użytkownikowi całościowy pogląd wszystkich typów partnerów biznesowych.