ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Dane stałe kluczem do zapewnienia jakości

Znaczenie danych stałych w osiąganiu sukcesów przez przedsiębiorstwa jest często niedoceniane. Tymczasem aby zachować przejrzystość procesów i pozostać konkurencyjnym na rynku, bardzo istotna jest właśnie wysoka jakość danych stałych w gospodarce towarowej i logistyce.

Dane stałe klientów, dostawców, artykułów
Efektywne zarządzanie danymi stałymi oraz cechami to kluczowa zaleta programu gospodarki towarowej od firmy GSD. W danych stałych klienta znajdą się m.in. cenniki oraz dane o warunkach dostaw i płatności. Dane artykułu w systemie gospodarki towarowej rozszerzone zostały m.in. o dane dostawców, ceny zakupu i sprzedaży, grupy towarowe, numery partii, numery serii oraz możliwości listy specyfikacyjnej. Ponadto w odniesieniu do artykułu można wprowadzić kalkulację zakupową oraz sprzedażową, a także przeliczanie jednostek (np. z ilości na wagi).

Funkcjonalności:

  • Dane stałe klientów i dostawców
  • Dane stałe artykułów
  • Zarządzanie listą specyfikacyjną
  • Cechy charakterystyczne
  • Zarządzanie danymi produktu
  • Zarządzanie zmianami

 

Zarządzanie listą specyfikacyjną
Rozwiązanie od firmy GSD umożliwia również zarządzanie dowolną liczbą list specyfikacyjnych (np. listami dowodów, części zapasowych, produkcyjnych, specyfikacji artykułów), którym można przydzielać dowolną liczbę poziomów. Oprogramowanie udostępnia również zintegrowane zarządzanie danymi stałymi oraz cechami, jak np. kolory lub rozmiary. Kompletna lista zasobów wyświetli również maszyny oraz narzędzia.

Produkcja może rozpocząć się jeszcze przed ukończeniem listy specyfikacyjnej, która będzie uzupełniana już w trakcie procesu produkcji.

Cechy charakterystyczne
Kilka cech może zostać zebranych w grupę, a grupę cech można przyporządkować różnym artykułom lub grupie artykułów.

Zarządzanie danymi produktu
Oprogramowanie od GSD udostępnia również możliwość zarządzania wszystkimi istotnymi danymi produktu bezpośrednio w bazie artykułów. Dane takie jak rysunki CAD, opisy, certyfikaty, protokoły z kontroli czy instrukcje obsługi, można zarchiwizować bezpośrednio w odpowiednim artykule.

Zarządzanie zmianami
Wszystkie zmiany danych stałych mogą być protokołowane. To Państwo definiują jakie rodzaje dokumentów (np. opis artykułu, dane produktu czy dane produkcyjne), przez których użytkowników (lub grupy użytkowników) i w jaki sposób mogą być zmieniane.