ERP / WWS

         Gospodarka towarowa
i wsparcie dla produkcji ...

               ... w celu całkowitej optymalizacji procesów

Gospodarka materiałowa i zarządzanie materiałem

Strategicznymi elementami w gospodarce materiałowej są przepływ towarów oraz ruchy materiału. Poprawne prowadzenie magazynu oraz udostępnianie niezbędnych materiałów do produkcji lub towarów do sprzedaży, zaliczane są do najważniejszych zadań w zakresie gospodarowania materiałem.

Zarządzanie materiałem
Istotną zaletą oprogramowania od GSD jest podgląd dyspozycyjności tj. precyzyjna informacja na temat tego który artykuł z magazynu potrzebny jest dla którego zlecenia, a także który artykuł został już zamówiony i rozdysponowany. Opracowana przez naszą firmę funkcja zarządzania materiałem pomoże udzielić odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wytworzenia określonych artykułów i udostępniania potrzebnych materiałów do produkcji.

Make-or-Buy
Podstawą w podjęciu decyzji o tym, czy produkować we własnym zakresie czy kupować dany produkt, jest wiedza o własnych zdolnościach produkcyjnych. Należy zadać sobie pytanie, czy posiadamy wystarczającą moc produkcyjną, aby samodzielnie wytworzyć dany artykuł. W przeciwnym wypadku warto zdecydować się na usługę produkcji zewnętrznej. W podjęciu właściwej decyzji pomoże oprogramowanie od GSD.

Funkcje:

  • Zarządzanie materiałem
  • Decyzja - Make-or-Buy
  • Nadzorowanie stanów magazynu
  • Zarządzanie numerami partii i serii
  • Zarządzanie produktami ubocznymi
  • EDI

 

Nadzorowanie stanów magazynu
Zintegrowana funkcja do nadzorowania zapasów umożliwia zarządzanie wszystkimi zmianami w magazynie, dotyczącymi zarówno wejść jak i wyjść z magazynu. Odpowiednie zapisy będą prowadzone w przejrzystym protokole księgowań magazynowych.

Zarządzanie numerami partii i serii
W kompletnym, zintegrowanym z systemem, archiwum znajdują się wszystkie dane. Dzięki temu zarządzając partiami można nadzorować partie własne oraz pochodzące z produkcji zewnętrznej, a także daty zakupu, sprzedaży oraz ważności. Oprogramowanie od GSD udostępnia wybór pomiędzy FIFO (First-In-First-Out), LIFO (Last-In-First-Out) oraz manualnym wybieraniem partii.

Zarządzanie produktami ubocznymi
System WWS od firmy GSD generuje listę specyfikacyjną wraz danymi procentowymi produktów ubocznych lub podlegających utylizacji.

EDI
Interfejs EDI sporządza wiadomości na podstawie dostarczanych z systemu ERP struktur danych. Odpowiadają one wytycznym standardów EDI lub mogą być kształtowane według indywidualnych wytycznych klienta. Interfejs umożliwia zarówno eksport jak i import odpowiednich wiadomości.