Produkte > DOCUframe

     „Produkt prównuję ze szwajcarskim scyzorykiem.
               Prawie wszystko jest możliwe...“

          Oliver Fischer, Kierownik technologii informacyjnych, Loewe Technologies GmbH

Ewidencja czasu: DOCUframe EDP / ECP

Ewidencja czasu pracy (ECP)


Ewidencja czasu pracy pracowników (ECP) polega na zbieraniu, opracowywaniu i analizie danych dotyczących czasu wejść/wyjść pracowników. Dane mogą pochodzić zarówno z terminali rejestrujących czas pracy, z rejestracji manualnych, jak i z niezależnych systemów.

Zwolennikom terminali do rejestracji czasu pracy polecamy terminale "SuperTRAX" włoskiej firmy Axess-TMC, gdyż charakteryzują się wydajnością, wytrzymałością oraz oferowane są w rozsądnej cenie. Oczywiście, w każdej chwili do systemu od GSD można w łatwy i szybki sposób podłączyć także inne terminale, korzystając z otwartych interfejsów.

Manualna rejestracja danych również pozwala w szybki sposób zarejestrować czasy pracy. Odbywa się ona wtedy przy pomocy zintegrowanych interfejsów. Oprogramowanie GSD zapewnia możliwość dostosowania masek rejestracji do indywidualnych potrzeb.

Indywidualne dopasowania umożliwiają elastyczność w opracowywaniu danych, a zintegrowane środowisko programistyczne ułatwia użytkownikowi samodzielne, dostosowane do własnych potrzeb przeprowadzenie dopasowań. Na podstawie zgromadzonych danych można tworzyć następujące ewaluacje:

  • Konto godzin dla każdego pracownika
  • Podgląd w formie graficznej, diagramy
  • Lista obecności/nieobecności
  • Zestawienie czasu rzeczywistego z czasem planowanym

a zintegrowany graficzny designer formularzy pozwala na tworzenie tych ewaluacji według własnych potrzeb.

System do rejestracji czasu pracy pracowników od firmy GSD Software®  pozwala zoptymalizować przebieg pracy i umożliwia efektywniejsze przeprowadzenie ocen, np. wydajności pracowników.

Ewidencja danych przedsiębiorstwa (EDP)
Zadaniem modułu EDP jest wspieranie przedsiębiorstwa w systematycznej rejestracji czasu pracy pracowników w odniesieniu do zleceń i projektów, a także rejestracji wszystkich innych zasobów firmy. Dzięki modułowi EDP od firmy GSD możliwe jest zachowanie orientacji w bieżącym wykorzystaniu zasobów oraz dotrzymywanie przyjętego planu. W systemie od GSD wszystkie powstałe koszty w odniesieniu do zlecenia czy projektu są na bieżąco śledzone i kalkulowane, dzięki czemu, przy przekroczeniu planu, możliwe jest podjęcie odpowiednich działań, aby np. w inny sposób rozdysponować zasoby.

  • Dane EDP mogą być rejestrowane manualnie przy pomocy terminali służących do ewidencji czasu, przy pomocy okna dialogowego DOCUframe lub mogą być pobierane automatycznie poprzez interfejs (ASCII / CSV / XML) z innych, niezależnych systemów.
  • Zintegrowany generator zestawień umożliwia tworzenie indywidualnych ewaluacji.
  • Dzięki interfejsom, zgromadzone dane dostępne będą dla każdego systemu ERP w celu dalszej edycji (rozliczenia, kalkulacje).